VELKOMMEN

Jeg er spesialist i muskel- og ledd-behandling og behandler i hovedsak alle akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette ofte som smerte via nerve, muskel og skjelettsystemet. Som naprapat konsentrerer jeg meg om å finne den underliggende årsaken til smerten.

Ved konsultasjon kan jeg stille en korrekt diagnose gjennom undersøkelse og kliniske tester. Jeg kan også hjelpe med forebyggende og prestasjonsfremmende behandlinger.

Standard åpningstid er 09-18 man-fre men jeg er tilgjengelige utenom arbeidstider etter avtale.


HVA ER NAPRAPATI

Ordet naprapati kommer ifra det tjekkiske napravit (å korrigere) og grekiske pathos (lidende). Fritt oversatt betyr det å «å korrigere årsaken til lidende».
Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer
i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling. Som naprapater konsentrerer vi oss om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Vi behandler muskler,
nerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn.

MANUELL MEDISIN

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.
Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander.

I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Kort oppsummert er naprapatien en behandlingsmetode der du først tilbakestiller funksjonen i muskler og skjelett, for deretter å følge opp og hjelpe til, slik at pasienten får de beste mulighetene til å  forebygge fremtidige problemer.


KONSULTASJON/ UNDERSØKELSE

Ved første besøk innledes denne behandlingstimen med en anamnese. Dette for å detektere årsaken til pasientens smerter og symptom gjennom en grundig gjennomgang av pasientens beskrivelse, sykdomshistorie og livssituasjon.
Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne den faktiske årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om der foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

HVA BEHANDLER VI?

Vi behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander
i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres
dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Nedenfor ser dere noen av de vanligste diagnosene vi behandler.

NAKKE

 • Kink
 • Hodepine
 • Migrene
 • Svimmelhet
 • Stiv nakke

SKULDRE

 • Inneklemmingssyndrom
 • Frozen shoulder
 • Dårlig holdning

break

KORSRYGG

 • Lumbago
 • Prolaps
 • Isjias

HOFTE

 • Hoftearterose
 • Bekkenlåsning
 • Lyskesmerter
 • Bekkenløsning

break

KNE

 • Hopperkne
 • Artrose
 • Schlatters
 • Løperkne

FOT

 • Benhinnebetennelse
 • Akillessmerter
 • Plantar fasciit

break

ALBUE

 • Musarm
 • Tennis albue
 • Golf albue

break

VI UTFØRER FØLGENDE BEHANDLINGSMETODER

MANIPULASJON: Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Behandlingsformen benytter seg av spesifikke grep som utføres med høy hastighet, minimalt bevegelsesutslag og med så liten kraft som mulig.

MUSKELTØYING: Muskeltøyning er en behandlingateknikk som blir brukt for å påvirke musklers funksjon, spenning og elastisitet, og dermed indirekte leddets bevegelighet. Ved muskeltøyning benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv uttøyning (PNF – proprioceptiv neuromusklær facilitering og INF – interoceptiv neuromusklær facilitering).

break

MOBILISERING: Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandling ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

MASSASJE: Massasje er den grunnliggende formen for behandling av muskulatur innen napraptien. Gjennom en kombinasjon med trykk og tøy beardeides vevnader for å myke opp muskler og bindevev, samt for å øke blodsirkulasjonen og minske smerte- og muskelspenninger.

ARTIKULERING: Artikulering er en form for mobilisering som blir brukt for å øke bevegeligheten i ledd i ekstremitetene.

.

TRIGGERPUNKTBEHANDLING: Ett triggerpunkt defineres som en delmuskelspenning eller ett svært ømt punkt i en spent muskelfiberstreng. Triggerpunktet karakteriseres med at den gir lokal smerte og til og med en karakteristisk utstrålende smerte til en annen del av kroppen.

NERVEMOBILISERING: Nervemobilisering er en teknikk som blir brukt innen naprapatien for å mobilisere nervesystemets ulike deler. Målet er å skape en normal nervemobilitet for ulike nerveplexaer, nerverøtter og perifere nerver i forhold til andre nærliggende strukturer, slik som ligament, muskler og ben. På den måten kan vi forminske smertesymptomer og muskelspenninger i bevegelsesapparatet.

Naprapat Joakim Hetland

KONTAKT MEG
Naprapat Hetland hjelpe deg. Ta kontakt om du vil sette opp en avtale eller ønsker nærmere informasjon. Ta kontakt på e-post post@citynaprapati.no eller bruk kontaktskjemaet her på siden. Jeg finnes alltid tilgjengelig for spørsmål via e-post, og garanterer deg svar innen 48 timer. Du kan også komme innom klinikken i Gravarsveien 34, 4306 Sandnes